Աշխարհագիտություն


Դաս 17՝ Բուսականությունը։ Կենդանական աշխարհը։
Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ բ սական թյան եւ կենդանական աշխարհի բազմազանությունը:

Աշխարհագրական դիրքի և լեռնային բնույթի։

2.
Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ բ սական թյան վերընթաց գոտիները:

Անապատային, կիսանապատային, տափաստանային, անտառային և մերձալպային ևվալպային։

3.
Նշե՛ք յուրաքանչյուր գոտ բուսածածկույթի և կենդանական աշխարհի կապը: Փորձե՛ք առանձնացնել տափաստանային և անտառային գոտիների համար առնվազն երեք օղակից բաղկացած սննդային շղթաներ:

Յուրաքանչյուր գոտի մեկը մյուսին կապված է, իր էնդեմիկ բուսածածկույթի և կենդանական աշխարհի կապով։

4.
Համեմատե՛ք գոտիներն ըստ տնտեսական նշանակ թյան ռեսուրսների:

Անապատային և կիսանապատային գոտմ մեծ դեր ունեն դեղատու եթերայուղատու բույսերը։ Տափաստանները ունեն խոտհարքեր։ Անտառային գոտին ունի տնտեսական և էկոլոգիական նշանակություն։ Մերձալպյան ունի մեծ դեր անասնապահության համար։

5. Աշխարհագրության տետրում նշե՛ք ձեր բնակավայրի մերձակայքում
տարածված բուսատեսակներն կենդանատեսակները:

Շուն, կատու, ծիտ, ագրավ, կաչուղակ, փայտփորիկ, թթենի, ծիրանենի, կակաջ, վարդ։Աշխարհագրություն (Վրաստան)


1)աշխարհագրական դիրքը:


Վրաստանը գտնվում է Հվ-արվ Ասիայում, վրաստանի դիրքը լավն է որովհետև ելք ունի սև ծով և կարող է ապրանք տեղափոխել ու զբոսնել։ Նրա հարևան պետություննեը Հայաստան է Ռուսաստանը Ադերբեջանը թուրքիան։ Ադերբեջանից ստանում է գազ և նաֆտ, Հայաստանից ստանում է ավելորդ եկամուտ որովհետև ապրանքները անցնում են վրաստանի սահմանով և այդ ապրանքի համար վճարում ավելորդ գումար։

2)Ի՞նչ դեր ունի Վրաստանը հվ-արմ Ասիայում:

Վրաստանը՝ որպես տարածաշրջանում բավական ակտիվ դերակատարում ունեցող երկիր, փորձում էր մի կողմից ամրապնդել և զարգացնել իր հարաբերությունները տարածաշրջանային իր հարևանների հետ, մյուս կողմից, արդյունավետորեն մանևրելով, առաջ մղել իր շահերը տարածաշրջանում:

3)Որո՞նք են Վաստանի զարգացման նախադրյալները:

Վրաստանը ինդուստրալ-ագրարային երկիր է։ Այն ունի զարգացման միջին մակարդակ։ Տնտեսությունը բազմաճյուղ է։ Դրա գլխավոր նախադրյալը բնակլիմայական պայմանների և ռեսուրսների բազմազանությունն է։ Արդյունաբերական արտադրանքի արժեքն զգալիորեն գերազանցում է գյուղատնտեսականին։ Մեծ է երկրի տնտեսության կախվածությունը արտաքին առևտրից։ Վրաստանի համար տնտեսական զարգացման հզոր գործոն է Սև ծովը ։ Վրաստանում նաև զարգացած է ,թե տուրիզը և,թե առողջարանային տնտեսությունը` Սև ծովի ափին, Բորժոմ, Ծղալտուբո և այլ լեռնային տարածքներում:

4) Գնահատեք հայ-վրացական հարաբերությունները, ի՞նչ ազդեցություն կարող են ունենալ ՀՀ-ի համար, ի՞նչ ուղղությամբ պետք է զարգանան այդ հարաբերությունները:

Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թ. հուլիսի 17-ին:Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը սկսել է գործել Թբիլիսիում 1993 թ. հուլիսից:2008թ. ապրիլին Բաթումիում հիմնվել է ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը:Հայաստանը գործնականում հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում Վրաստանի հանդեպ, բավարարվելով ավելի շատ կենացներով:

No comments:

Post a Comment