Tuesday, December 10, 2019

Էկոլոգիա ամփոփում

Այս տարի ստանում եմ հեռավար ուսուցում եւ Էկոլոգիայի առարկային ավելի ակտիվորեն եմ ինձ դրսեւորել։ Էկոլոգիայի դասերի շնորհիվ ես գաղափար ունեցա Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, նաեւ ավելի լավ եմ պատկերացում, թե ինչպիսի համամոլորակային էկոլոգիական խնդիրներ կան։ Մեր դարաշրջանը այնպիսին է, որ մենք ստիպված ենք ամենուրեք շփվել ռադիոակտիվ նյութերի հետ։ Կարող եմ նշել, որ հանքայնադրությունը մեր արդիական խնդիրն է՝ նրա վնասակարությունը կարող է նպաստել կամ խոչընդոտել օրգանիզմի զարգացմանը։ Որքան հնարավոր է, պետք զերձ պահենք գետերում եւ լճերում թափոնների ավելացումից կամ վտանգավոր քիմիական նյութերից։
   Երբ սկսեցի ավելի լավ ուսումնասիրել այս առարկան, շատ դժվարություններ ունեցա, քանզի չէի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, թե ինչպիսի գլոբալ խնդիրներ կան եւ որքան վտանգավոր են նրանք։ Իմ վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի նկատմամբ իսկապես փոխվել է՝ մասամբ մտահոգված եմ մեր առոջության համար։ Սկսել եմ նկատել մեր երկրում բնապահպանական խնդիրները, որոնց վրա նախկինում ուշադրություն չէի դարձնում: Քանի որ Էկոլոգիան ուսումնասիրում է օրգանիզմի եւ միջավայրի փոփոխությունները, ուստի կարեւոր նշանակություն է ստանում շրջակա միջավայրի հասկացողությունը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ շրջակա միջավայրից շատ բան է կախված եւ մաքուր պահեն այն: Մենք պարտավոր ենք պահպանել բնության հարստությունն ու բազմազանությունը, եւ վայլել նրա գեղեցկությունը: 
  Նշեմ, որ իշնորհիվ իմ գիտակ ուսուցչու ես հասնելի ձեւով, բազում եւ հետաքրքիր գիտելիքներ իմացա, որի օրինակն է այսօրվա իմ ամփոփումը։