Thursday, October 15, 2020

Ուղղագրություն Գ-Կ-Ք

16.10

Լրացնել  բաց  թողնված  տառերը՝ կետերի փոխարեն գրելով գ, կ կամ ք։

ա) Ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիք, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա, քաշքշուք, անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ, անհոգի, բարկ, բարվոքել, բացականչություն, բերանքսիվայր, գլխահակ, գոգնոց, զուգերգ, կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, անհարկի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել, դիրք, դիցուք, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ, հոգեբան:


բ) Անգամ, ավագ, կողպեք, գոգ, երգ, երգել, զուգել, թագավոր, թագակիր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, երկարաձիգ, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերք, ճրագ, մարագ, մարգարե, փեղկ, թնջուկ, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, լեգեոն, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարագ, պարգև, սուք, արտասուք, փակցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, Օգսեն, վարուցանք, քսուք, օգուտ, աքցան, զուգորդել, ընդերք, թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, իգական, ժանիքլկտի, ծագել, անհոգ, ծեծկռտուք, ծունկ, կառք, կմախք, հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեգ, հեռաձիգ, հերյուրանք, տրտմաշուք:

Saturday, October 10, 2020

Ուղղագրություն Բ-Պ-Փ

11.10

Կետերի փոխարեն գրել բ, պ կամ փ

Ա. Գինարբուք, աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր, սփրթնել, սպրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ, անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կափկափել, ձերբազատվել, դարբին, ուրբաթ, համբերություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոփ, կոպ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ, գռփել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամփ, բամփել, ամպշող, հուսախաբ, խծբծանք, արբենալ, Արփինե, դարպաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն, հպանցիկ, ներբան, ներբողել, տարփողել, տարփանք, ճողոպրել, պատշգամբ, տարբերություն, սրբատեղի, աղբանոց, նրբիրան, կոփվել, շփերթ, ակնակապիճ, գիպս, շամբուտ, ճամպրուկ, սփոփվել, գրաբար, որբևայրի, ամբարիշտ, երբեմն, երփնագույն, աղբարկղ, թարփ, ծովափ, իբրև, երբ, փափագ, պապակ, ճամփորդ, Համբարձումյան, լիրբ, թփթփացնել, երբեմնի, երբևէ, դափնեպսակ, թափք, ծփծփան, ողբաձայն, դափնեվարդ, ողբերգակ:

 

Բ. Երկնահուպ, թփուտ, արբշիռ, ամբարձիչ, ապշել, հապշտապ, հափշտակել, հապճեպ, խաբել, խարխափել, համբույր, ներամփոփ, ապստամբել, Հռիփսիմե, ձերբակալել, թմբկաթաղանթ, երփներանգ, հուպ տալ, վիրապ, քարակոփ, սեփ-սև, նրբանկատ, թափառաշրջիկ, ամենասուրբ, աղբահան, լեփ-լեցուն, շեղբ, ժպտուն, դեփ-դեղին, նրբաճաշակ, ոսկեծուփ, ոսկեծոպ, ալեծուփ, նրբին, աղբատար, նրբերշիկ, զամբիկ, հղփանալ, ողբերգություն, դափնի, ճեպընթաց, Գաբրիել, շերեփուկ, հպվել, նրբանցք, թափանցիկ, հարբեցող, պարփակվել, փրփրադեզ, ափսե, ափսոսալ, Սերոբ, խաբեբա, ճողփյուն, հենացուպ, բորբ, համբակ, եղբայր, թափթփել, կառափնարան, ջրարբի, սրտատրոփ, բամբասել, գամփռ, ճեփ-ճերմակ, Քերոբյան, Արփիար, սթափվել, սրբազան, սրբագրիչ, շաբաթ, որբանոց, աբխազ, խոպան, խոփ, ծփծփալ, սարսափելի, սոսափյուն, շեփորահար, սերբական, ծպտուն, սեպտեմբեր, երբևիցե, սափոր, սափրիչ, կափ-կանաչ, աղբահավաք, ամրակոփ, դափնեվարդ, ողբանվագ, սրբավայր, գոմաղբ, թափթփուկ, նրբակազմ, աղբակալ:


Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ բ, պ կամ փ


Վարպետ հակոբը հմուտ դարբին էր: Եղբոր՝ Գաբրիելի հետ գետափին՝ աղբյուրի մոտ, մի փոքրիկ հողակտոր մաքրել էր աղբից, ցանկապատել, դարպաս դրել և հիմնել դարբնոց: Գաղթել էին արևմտահայաստանից: Երբեմն հըավաքվում էինք վարպետի տան պատշգամբում և խնդրում պատմել իր ողբերգական կյանքից, երբեմնի, հայրենիքից: Հափշտակությամբ լսում էինք նրան: 

- Ամբարիշտ թշնամուն հակահարված տալու նպատակով հապշտապ կազմեցինք զորագնդեր,- պատմում էր նա բամբ ձայնով: - Մեր սուրբ հողը թանկ էր բոլորիս համար: Դիմադրեցինք մի քանի շաբաթ, սարսափելի օրեր տեսանք: Վերջը հակադրաբար թողեցինք մեր տունուտեղը և հուսախաբ, ընկճված բռնեցինք օտար աշխարհների ճամփաները:  

 Մանկության բնօրրանի մասին խոսելիս վարպետ Հակոբը սփրթնում էր զգում էինք, որ սիրտը թփրտում է, չի կարողանում ձերբազատվել հոգին կրծող ցավից: Ժայռակոփ այդ մարդու ակնակապիճները սևանում էին, և կոպերի տակ ծովանում էր թախիծը: Զգում էինք հայրենիքը տեսնելու այն ահագնացող փափագը, որից պապակվում էր սիրտը: Աչքը երկնահուպ լեռներին, ոսկեծուփ հորիզոնին` ինքնաբերաբար խաղում էր ասեղնագործ բարձի ծոպերի հետ, և հավանաբար աչքերի առջև գծագրվում էին մայրը՝ Հռիփսիմեն, հայրը՝ Սերոբը՝ ապա լեփ-լեցուն ճամփաներ, որբանոց, քաղցի ու կեղտի մեջ խարխափող որբեր: Այդ պահերին վարպետը կծկվում էր խեղճանում, իսկ մենք նրբանկատորեն լսում էինք:

Tuesday, October 6, 2020

Սովորում եմ…

05.10 Տեքստային աշխատանք


Հաջողության բանալի

Կրթությունը շատ կարևոր դեր ունի մարդու կյանքում։ Կրթության միջոցով մարդը զարգացնում է բազմաթիվ օգտակար հատկություններ և ձեռք բերում նոր անսահման գիտելիքներ:  Սակայն կրթությունը ավելին է, քան գրքային գիտելիքը։ Առաջին հերթին, դա մարդու բարոյական արժեքներն են՝ դրական մտածողություն եւ լավ վերաբերմունք դիմացինի հանդեպ։ Կիրթ եմ համարում այն մարդուն, ով ունի իր սեփական կարծիքը եւ կարողանում է իրեն պարկեշտ դրսեւորել ցանկացած իրավիճակներում։ Ես փորձում եմ դառնալ կիրթ մարդ, քանի որ միայն գիտելիքների և էթիկայի միջոցով կարելի է հաջողության հասնել: Համոզված եմ, որ կրթությունը հաջողության բանալին է: Նշեմ, որ շատերը «անկիրթ» մարդկանց համարում են անհետաքրքիր, տգետ, թերզարգացած եւ անմակարդակ, բայց սա շատ սխալ մտածելակերպ է: Յուրաքանչյուր մարդ կրթված է իրեն հասանելի չափով եւ ոչ-ոք իրավունք չունի մյուսին քննադատելու։ Իսկ ուրիշին «անմակարդակ» անվանելն արդեն խոսում է անկիրթության մասին։ Կիրթ մարդը չպետք է վիրավորի զրուցակցին և արհամարի ուրիշների կարծիքը: Երբեմն ես անում եմ այն, ինչ կիրթ մարդը չպետք է անի։ Օրինակ, երբ դիմացինիս կարծիքը չի համապատասխանում իմ կարծիքին, ես ցույց եմ տալիս անհարգանք եւ զայրույթ։  
 Որակյալ կրթությունը կօգնի ձեւավորել կիրթ հասարակություն, որովհետեւ շարադրությունները և գրական գրքերը զարգացնում են խոսքը: Նաեւ որակյալ կրթությունը սովորեցնում է, թե ինչպես մտքերը կիրթ արտահայտել և, իհարկե, զարգացնում է էթիկան: Որակյալ կրթությունը չի չափվում միայն գնահատականներով կամ, թե ​​քանի բառ հինգ տարեկան երեխան կարող է կարդալ մեկ րոպեի ընթացքում: Որակյալ կրթությունը նշանակում է՝ յուրաքանչյուր ուսանողի սոցիալական, մտավոր և ֆիզիկական զարգացում: Որակյալ կրթությունը ոչ միայն պետք է գիտելիքներ տա առարկաների մասին, այլեւ պատրաստի աշակերտին կյանքի համար: Ուզում եմ ստանալ այնպիսի կրթություն, որ կարողանամ պիտանի լինել իմ երկրին։ Մասնագիտական հմտությունով ներկայացնեմ ամբողջ աշխարհին իմ երկրի մշակույթը։ 
 Ինքնակրթությունը անձնական զարգացման գործընթաց է, որը դրական փոփոխություններ է բերում մարդու կյանքում: Ինքնակրթությունը նույնպես շատ կարեւոր է, եթե ոչ պարտադիր։ Քանզի յուրաքանչյուր մարդ պետք է կատարելագործվի: Օրինակ կարելի է՝ ինքնուրույն լեզուներ սովորել, տարբեր ոլորտների գրքեր կարդալ, հաճախել սեմինարների և այլն: Ես զբաղվում եմ ինքնակրթությամբ, քանի որ չեմ պատկերացնում առօրյա կյանքը առանց նոր եւ հետաքրքիր զբաղմունքների: Սովորել եմ ստեղծագործել, նկարներ պատկերել նաեւ ժամանակ առ ժամանակ գրում եմ պոեմներ։ Կրթությունը պետք է լինի շարունակական, որովհետև աշխարհում ամեն ինչ արագ է փոխվում։ Օրեցօր հայտնվում են ավելի լավ մասնագետներ եւ զարգանում է կրթության մակարդակը։ Իրականում, մենք ամեն րոպե սովորում ենք՝ լինի դա կյանքի կանոնոր կամ առօրյա գաղափար։ Կրթությունը չի կարող սահմանափակվել դասով, որովհետև դասաժամի ընթացքում անհնար է ամբողջությամբ սովորել առարկան։ Դասաժամվա գիտելիքներով դժվար կլինի առաջ գնալ կյանքում։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ինքնակրթվել կամ հաճախել լրացուցիչ սեմինարների։ 
 Մեդիան օգնում է ինձ սովորել, տեղեկացված մնալ և նույնիսկ օգնում է զարգանալ։ Այս դարում գրեթե բոլորը գիտելիքներ են ձեռք բերում մեդիաից։ Մեդիայում տեղեկությունը ավելի մատչելի եւ հետաքրքիր է գրված։ Ես սովորում եմ, որ լինեմ կիրթ եւ բանիմաց։ Հասնեմ նպատակներիս եւ ապացուցեմ ինքս ինձ, որ կարող եմ։ Վստահ եղե՛ք, ես շատ բան կփոխեմ, որովհետեւ օրեցօր աշխատում եմ ինքս ինձ վրա՝ զարգացնում հմտություններս, մարդկային արժեքներս եւ սկսածս գործի մեջ կհասնեմ բարձրունքների։

Կարդում ենք Բորխեսի «Պարացելսի վարդը»

Քննարկման թեման.
  • ուսուցիչ՝ ինչ հատկանիշներ է ունենում
Ուսուցիչները կարևոր դեր են խաղում աշակերտների կյանքում։ Այսպիսով, լավ ուսուցիչը պետք է ունենա որոշ հատկանիշներ: Նա պետք է լինի՝ բարի, իմաստուն, հասկացող եւ պահանջկոտ։ Ուսուցիչը պատուհան է, որի միջոցով շատ աշակերտներ տեսնում են իրենց ապագան, ուստի նա պետք է լավ օրինակ լինի: Ինձ պատահել են ուսուցիչներ, որոնք իրենց վատ են դրսեւորել եւ պահել են ոչ պարկեշտ ձեւով։ Այդ իսկ պատճառով, ուսուցիչը պետք է ունակություն ունենա մտնել աշակերտի դրության մեջ եւ աջակցել իրեն։ Փորձի հասկանալ աշակերտների հույզերը, ոչ թե ձայն բարձրացնի եւ կոպտի։ 
  • աշակերտ՝ ինչ հատկանիշներ պիտի ունենա
Կարծում եմ, որ ջանասիրությունը եւ հարգանքը աշակերտի կարևոր հատկանիշներն են։ Աշակերտը պետք է պարտաճանաչ կատարի առաջադրանքները, անկախ դժվարությունից։ Միշտ պետք է բավականաչափ կամ ավելի շատ ջանք գործադրել գերազանց արդյունքի համար:
  • աշակերտելու եկած մարդու վերաբերմունքը ուսուցչին. պաշտպանեք կամ պախարակեք աշակերտի վարքը, բացատրեք ուսուցչի վարքը։
Այս ստեղծագործությունը իսկապես շատ հետաքրքիր եւ բարդ էր։ Մի քանի անգամ ընթերցեցի, որպեսզի ընկալեմ բուն իմաստը։ Աշակերտի վարքը շատ անհարգալից էր։ Նա եկել էր ոչ թե սովորելու, այլ ուսուցչի ունակությունները ստուգելու համար։ Աշակերտը չէր հավատում ուսուցչի ունակություններին եւ ապացույց էր պահանջում։ Իհարկե, ուսուցիչը ոչինչ չապացուցեց, քանի որ տղան իր անհավատությամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերեց։ Ցանկանում եմ նշել, որ աշակերտը չպետք է թերահավատորեն վերաբերվի ուսուցչին եւ ստուգի։ Աշակերտի եւ ուսուցչի հարաբերությունները պետք է կառուցվեն հավատարմության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա: 

Thursday, June 4, 2020

Փոքր Մհեր | վերլուծություն

05.06
Փոքր Մհերին մանկուց ուղեկցել են լքվածության եւ միայնակության զգացմունքները: Նա իր վրա է կրում ողջ մարդկության հոգսը, անարդար աշխարհը փոխելու անզորությունը ստիպում է նրան այդ աշխարհից հեռանալ: հայտարարելով, որ աշխարհը չար է, հողը ծերացել եւ խաբուսիկ է դառել, որ ինքը դուրս կգա լույս աշխարհ այն ժամանակ, երբ աշխարհը քանդվի ու նորից վերաշինվի: Չեմ կարծում, որ աշխարհը կդառնա այնպիսին, ինչպիսին Մհերն էր երազում։ Քանզի չարը երբեք չի վերանա աշխարհից։ Չարն ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի` տառապանքներ, պայքարներ, սպանություններ: Վերջում էլ նշեմ, Մհերի պատժվելու պատճառը։ Իմ կարծիքով Մհերը պատժվեց իր նախնիների սխալների պատճառով։ Նրանք չկարողացան երկրի նյութական գանձերին տեր լինել, եւ այդպիսով վտանգեցին իրենց եւ սերունդների ինքնությունը։

Friday, May 29, 2020

Լեոնարդո Պիզանո/Ֆիբոնաչի

30.05

Լեոնարդո Պիզանո միջնադարյան Եվրոպայի առաջին խոշոր մաթեմատիկոս։ Ավելի շատ հայտնի է Ֆիբոնաչի անունով։ Ծնվել է մոտավորապես 1175 թ.-ին, Պիզա, Իտալիա Բոնաչի ընտանիքում: Չնայած, որ ծնվել է Պիզայում, Ֆիբոնաչին մեծացել է Ալժիրի Բուգիա քաղաքում: Երբ Ֆիբոնաչին փոքր էր, հայրը ՝ Գիլերմոն, վաճառական էր: Գիլերմոն վերահսկում էր վաճառականների ցանցը Հյուսիսային Աֆրիկայում, մասնավորապես ՝ Բուգիայում: Ֆիբոնաչին սովորում էր հաշվարկը արաբ ուսուցչի հետ, այնուհետև ուղևորվեց դեպի Սիցիլիա, Հունաստան, Սիրիա և Եգիպտոս ՝ որպեսզի ավելի շատ ուսումնասիրի հաշվարկման և թվային համակարգերը: 

Մոտ 1200 թ.-ին, Ֆիբոնաչին բնակություն հաստատեց Պիզայում և գրեց բազմաթիվ կարևոր գիտական աշխատություններ՝ 

Liber abaci (մ.թ. ա. 1202), որը ընդգրկում է Ֆիբոնաչիի  գիտելիքները հանրահաշիվի և թվաբանության վերաբերյալ:

Practica geometriae (մ.թ.ա. 1220), որն ուղղված է երկրաչափության խնդիրներին և գեոդեզերների գործնական տեղեկատվության վրա:

Flos (մ.թ.ա. 1225), որտեղ Ֆիբոնաչին վերլուծում է մաթեմատիկական տարբեր խնդիրներ:

Liber quadratorum (մ.թ.ա. 1225), համարների տեսության գիրք:
Իր գործերի շնորհիվ Ֆիբոնաչին օգնեց Եվրոպային ծանոթանալ լուծումների եւ գաղափարների հետ, որոնք շատ մեծ ձեռքբերումներ էին համարվում միջնադարյան Եվրոպայի գիտության մեջ։

Ֆիբոնաչիի թվերը իրենցից ներկայացնում են հաջորդականություն այսպիսի հերթականությամբ՝

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

Ընդ որում ամեն հաջորդ թիվ հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։ Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը բնության մեջ նկատվում է կենդանիների և բույսերի մոտ, օրինակ՝ խխունջի, արևածաղկի, արքայախնձորի, սոճու կոների նախշերում և այլն: Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը նկատվում է նույնիսկ ամպերի վերին շերտերում։Wednesday, May 27, 2020

Կարդում ենք էպոսը

27.05


Ճյուղ երրորդ. Սասունցի Դավիթ 
Մասն Ա - ՄԱՆՈՒԿ ԴԱՎԻԹԸ ՄԸՍՐՈԻՄ

Մըսրա Մելիք որ իմացավ Սասնա Մհեր մեռե՝
Կալնավթուղթ ուղարկեց,
Իր տեղաց մեջ ցրվեցզորք հավաքեց,
Գնաց Սասնա տեղաց վերան.
Սասնա էրկրի վերա իր սուր քաշեց,
Սասնա ժողովուրդ կոտորեց,
Անհաշիվ խարջ ու խարաջ առավ,
Քըշեց Սասնա տավարօչխար,
Սասուն ավրեցառ ու ավար արավ։
Սասունցոց հպատակ դարձուց,

ԸզՎերգոն ու Հովան գերեցՏարավ Մըսըր։
Ժամանակ մի անցավ,
Էնոնք ապրուստ չէին կարնա անի էնտեղ։
Ձենով Հովան Մելքին ասաց.
— Հրաման տուր մեզէրթանք մեր էրկիր։
Մելիք հրաման էտուրէլանգնացին։
Էս հետ Վերգոն էղավ կառավարող.
Մըսրա Մելիք չէթողոր Դավիթ էլ էրթար։
Մըսրա Մելիք պատվեր տվավ,
Որ Դավիթ մեջ օդային փակված պահեն։
Առավոտուն էլավ Դավիթտեսավ՝ դուռ փակ.
Գնաց դռան էտև.
Զարկեցդուռն իր տեղեն հանեց,
Էլավ դուրստեսավ այգի՛ մի.

Տղեկներ հավաքվե՝ դռնգոզա կը խաղային։
Դավիթ բարձր բարդի ծա՛ռ մի բռնեց,
Կորե՛ցբերեց տակ,
Ինք բռնեց ծառի կատարենասաց.
— Էկեքհեծեքձի՛ խաղացեք։
Էկանշարվան վերան։
Դավիթ ծառ պահե՜ցպահե՜ց,
Իր ձեռ շատ որ դադրավ՝ գոռաց.
— Ցա՛ծ իջեքցա՛ծիմ ձեռ դադրավ։
Տղեկներ ականջ չարինչիջան։
Էդ վախտ Դավիթ ծառի կատար էթող։
Տղեկներ թափվան գետին.
Որ մեռավորի գլուխ կոտրավ։
Մեծ մարդերու տղեկներ էին։
Էդոնց հերեր էկանլցվան Մելիքի դուռ,
Բողոք բարձրացուցինասին.
— Թագավորէդ ծուռ Դավիթ հեռացուր,
Թե չէ՝ կը քոչենքկէրթանք էս էրկրեն։

....
Մելիք ավելի կատղավ.
Դրավ Դավիթ մութ սենեկփակեց,
Որ էն արևի լուս չըտեսնի.

Դավթի վերան վարպետ դրավ,
Որ հնազանդություն սովորեցու։
Ու էնոր հաց տանողներին ասաց.
— Դավթին որ հա՜ց տանեք,
Մի՛ս կ’ ըլնի՝ ոսկոր կը հանեք,
Չի՛ր կ’ ընի՝ կորիզ կը հանեք։
Մեկ օր Դավթի հաց տանողին շա՜տ նեղություն տվին,
Էդ հաց տանող ասաց.— Կայնե՜ք,
Էսօր Դավթին հաց տանելուս՝
Միս կը տանեմոսկոր չե՛մ հանի,
Թող ուտիոսկոր դեմ առնի,
Դուրս էլնի՝ ձեզի սպանի։
Հացը վերցուցտարավ էտու Դավթին։
Դավիթ հաց կերավմիս թալեց իր ատամներ,
Տեսավ՝ որ միս փլվեցոսկոր ատամներ չ’ կտրավ։
Վերցուցզարկեց ոսկոր լուսամատին,
Լուսամուտ փլվեցշող ընկավ գետին։
Ասաց.— Էս ի՞նչ ընկավ մեջ սենեկին։
Դավիթ էլավընկա՛վ հետ էդ շողինընկավ գետին։
Էլ ետ էլավընկավ հետ էդ շողինընկավ գետին։
Էնպե՜ս էլավոր քրտինք է՛ս կողմեն,
Էն կողմեն թափավ։
Վարպետոր էդոր դաս կը տար,
Դռնով մտավ,
Տեսավ՝ Դավիթ կ՛ էլնի ու կը տփվի գետին.
Ասաց.— Դավիթմեռնե՛մ քեզի,
Ինչի՞ էդպես կը տփես դու էդա գետին։
Ասաց.— Էսիկ մտել է իմ սենեկչի՛ էլնի դուրս։
Ասաց.— Մեկ աչքերդ խփիր։ Աչքեր խփեց։
վարպետ թաշկինակով բռնեց էն շողի ծակ կալավ,
Շող կտրավ։ Դավիթ ասաց.
— Յա՛ես էսքան կը չարչարվեմ.
Չե՛մ կարնա դուրս հանի։
Ասաց.— Ինձնեն զոռբա՞ էիր։
Ինչպե՞ս դու զէն հանեցիր դուրս։
Վարպետն ասաց.— Ղո՜ւրբանհե՛յրան,
Էնիկ մարդ չէրէնիկ արևու շո՛ղքն էր։
Դավիթ ասաց.— Յաէդ արև որ կա՝
Բա ինչի՞ եք ինձի նստեցուցե էս բանտ։

Ասաց.— Ղո՜ւրբանհե՛յրան,
Արև՛ էլ կացերե՛կ էլ կագիշե՛ր էլ կա։
Ասաց.— Բա ինչի՛ ինձ չեք հանի դուրս։
Ասաց.— Կեցի էրթամ՝ թագավորին ասեմ։
Գնացասաց.— Թագավոր ապրած կենա.
Դավիթ կուզիոր սենեկեն հանենք,—
Կուզի արևի լո՛ւս տեսնի։
Թագավոր ասաց.— Գնահան դո՛ւսպտըտեցուր։